KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Ulusal Kültür Belgeliği

Khas Ulusal Kültür Belgeliği, Kadir Has Üniversitesi bünyesinde 2015 yılından itibaren geliştirilmeye başlanmıştır. Kadir Has Üniversitesi'nin kurumsal arşivinin yanı sıra, Türkiye'nin kültür, sanat, siyaset ve toplum hayatına etkide bulunmuş kurum ve kişilerin arşiv birikimlerini bünyesinde toplayarak, güncel teknoloji imkanları ile gelecek kuşaklara taşımayı hedefleyen Khas Ulusal Kültür Belgeliği, Kadir Has Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetleri yanında, ulusal ve uluslararası düzeyde kültür değerlerinin korunmasına verdiği önemin toplumsal yansımasıdır.